1. Overeenkomst

1.1 Door het plaatsen van een bestelling, zowel op onze webshop als via e-mail accepteert u het aanbod van Bezorg Brownies. Hiermee gaat u een overeenkomst aan met Bezorg Brownies, welke levert in heel Nederland en uw bestelling zal door PostNL worden geleverd op de door u aangegeven locatie en het opgegeven tijdstip. Rekening houdend met eventuele vertraging opgelopen bij of door PostNL. Dit ligt buiten de macht van Bezorg Brownies. Bezorg Brownies behoudt zich het recht om, in samenspraak met uw als klant/gast, de gewenste bezorgdag aan te passen. Eventuele vragen/opmerkingen met betrekking tot uw bestelling kunt u opgeven via het bestelformulier op onze webshop of door contact op te nemen met Bezorg Brownies, dit kan zowel telefonisch als via e-mail. De benodigde contactgegevens van Bezorg Brownies vindt u op onze webshop en in de bevestigingsmail van uw bestelling.

1.2. Online betalingen worden via Mollie B.V. verzorgd en later uitbetaald aan Bezorg Brownies. Aangezien er gewerkt wordt met verse producten en het verzenden hiervan kunt u uw bestelling niet herroepen na het plaatsen ervan. Heeft u een fout gemaakt bij de bestelling is dit, in samenspraak met Bezorg Brownies, nog aan te passen als u dit zo spoedig mogelijk meldt. Neem hiervoor telefonisch contact op met Bezorg Brownies.

1.3. In het kader van de aangegane overeenkomst worden door Bezorg Brownies persoonsgegevens verwerkt en opgeslagen. Dit wordt door ons gedaan conform de geldende wetgeving. Voor meer informatie over hoe Bezorg Brownies met uw gegevens omgaat kunt u onze Privacy Policy raadplegen. Bij vragen kunt u contact opnemen met ons via de contactgegevens welke te vinden zijn op de webshop. 

2. Levering

2.1. Bezorg Brownies verstuurd uw bestelling met PostNL, de hier bijkomende verzendkosten worden met uw bestelling verrekent. De kosten die vermeldt worden op de webshop zijn leidend en er wordt niet meer of minder in rekening gebracht.

2.2. Uw bestelling wordt op de volgende dag vers bereid en verstuurd. Op deze manier kunnen wij de versheid garanderen en kunnen wij u ons geldende aanbod ook steeds garanderen. Bestellingen moeten voor 17:00 uur (ochtend/middag) geplaatst zijn bij Bezorg Brownies om bezorging 2 dagen later te garanderen. Wij pogen altijd een zo snel mogelijke bezorging. Wij kiezen bewust voor een extra dag om zo de brownies dagelijks vers te bereiden en versturen. Zouden wij ‘volgende dag bezorging’ garanderen kunnen wij geen verse brownies versturen. We nemen dus juist die extra dag om alles dagvers en netjes te kunnen versturen.

2.3. Mocht een bestelling niet geheel naar wens zijn, om wat voor reden dan ook, neem dan contact op met Bezorg Brownies. Wij zullen dan in samenspraak met u als klant proberen tot een passende oplossing te komen.

2.4. Bezorg Brownies is gerechtigd, in geval van overmacht, om bestellingen te weigeren of te annuleren binnen een redelijke termijn, zonder daarvoor de reden hoeven op te geven.

2.5. Bij het plaatsen van een order boven de 20 pakketjes neemt Bezorg Brownies contact met u op over het levermoment. Heeft u zakelijk besteld voor meerdere adressen en bezorgdagen/-tijden, ook dan wordt er telefonisch contact met u opgenomen. Ook kunt u hiervoor het online contactformulier invullen zodat wij direct met u in contact kunnen komen.

 

3. Promotionele acties

3.1. Eventuele promotionele acties dienen tijdens het bestelproces doorgegeven te worden via de opmerkingen van de bestelling. Indien dit niet gebeurt is kan Bezorg Brownies niet gehouden worden te leveren conform deze promotionele acties.

3.2. Bezorg Brownies is te allen tijde gerechtigd om promotionele acties te wijzigen, in te trekken of weigeren.

4. Betaling

4.1. Betaling geschied online via onze aangeboden kanalen. Hiervan ontvangt u een bevestiging na betaling. Indien de online betaalmethodes niet werkzaam zijn kunt u contact opnemen met Bezorg Brownies over de mogelijkheden.

5. Rechten van intellectuele eigendom

5.1. Alle rechten van intellectuele eigendommen met betrekking tot de website, de producten van Bezorg Brownies, verpakkings- en reclamemateriaal, berusten uitsluitend bij Bezorg Brownies en haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom wordt onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectueel eigendom in Nederland of elders, welke in verband staan met de website of de geleverde producten (inclusief verpakkings- en reclamemateriaal) in het algemeen. Het is u niet toegestaan om op de website en of producten, inclusief verpakking en reclamemateriaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom, te wijzigen, te kopiëren, op andere wijze te (her)gebruiken of te verwijderen, noch de website of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch op andere wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectueel eigendom van Bezorg Brownies en aan haar leveranciers.

6. Aansprakelijkheid 

6.1. De totale aansprakelijkheid van Bezorg Browies wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.

6.2. De aansprakelijkheid van Bezorg Brownies voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en smartengeld is uitgesloten.

6.3. De bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Bezorg Brownies.

7. Klachtenprocedure

7.1. Eventuele klachten over een bestelling of desbetreffende aflevering kunt u sturen naar info@bezorgbrownies.nl. Ook telefonisch kunt u hierover contact met Bezorg Brownies opnemen via 06-45044072. Wij zullen uw klacht dan zo spoedig mogelijk in behandeling nemen en streven ernaar om onze bevindingen zo spoedig mogelijk terug te koppelen. Mocht u een urgente klacht hebben wordt u aangeraden meteen telefonisch contact op te nemen met Bezorg Brownies.

8. Toepasselijk recht

8.1. Door het bezoeken van onze website (en het plaatsen van een bestelling) accepteert u automatisch deze voorwaarden. Ook blijven deze voorwaarden van toepassing op eventuele latere bestellingen.

8.2. Bezorg Brownies kan te allen tijde deze algemene voorwaarden wijzigen; hierover wordt u als bestaande klant op de hoogte gebracht via onze nieuwsbrief welke via e-mail verstuurd wordt naar het bij ons bekende e-mailadres.

8.3. De overeenkomst tussen Bezorg Brownies en u wordt beheerst door het Nederlands recht.